JUDr. Martin Kareš

Trvale spolupracující advokát

zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 15849

e-mail: kares@dbkp.cz

VZDĚLÁNÍ
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (abs. 2009, rigorózní zkouška na Právnické fakultě UK 2013).

Advokátem od roku 2014.


JAZYKY
čeština


ZAMĚŘENÍ 
občanské právo, obchodní právo, právo nemovitostí, kolektivní investování


DBK PARTNERS,
advokátní kancelář, s.r.o.
V Parku 2323/14
148 00, Praha 4

telefon: +420 244 912 463
fax: +420 244 912 803
e-mail: ak@dbkp.cz

Copyright © 2018 DBK Partners | Vytvořila Softmedia.cz