Kontakt

Sídlo

DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Vinohradská 938/37
120 00 Praha 2 – Vinohrady

IČO: 242 53 391, DIČ: CZ24253391

telefon: +420 244 912 463
fax: +420 244 912 803
e-mail: ak@dbkp.cz

Aktuálně jsme Vám k dispozici na adresách:

Back office

K Safině 669
149 00 Praha 4 – Hrnčíře

Front office

Sokolovská 37/24
186 00 Praha 8 – Karlín

GDPR

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na
světě.

GDPR se týká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.

Základní informace:

Osobní údaj – jakákoliv informace, která se týká konkrétní fyzické osoby;

Subjekt údajů – každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány;

Správce – jakákoli fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; v případě výkonu advokacie každý samostatný advokát, advokátní společnost anebo sdružení.

DBK PARTNERS,
advokátní kancelář, s.r.o.
Vinohradská 938/37
120 00 Praha 2 – Vinohrady

telefon: +420 244 912 463
fax: +420 244 912 803
e-mail: ak@dbkp.cz

Copyright © 2018 DBK Partners | Vytvořila Softmedia.cz