Právní služby

Svým klientům poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech jejich podnikání jak na území České republiky, tak i v zahraničí. Zejména se pak specializuje na poskytování služeb v oblasti práva obchodního, akvizice, zakládání obchodních společností, operace na kapitálovém trhu, právní analýzy, zastupování klientů při jednání před soudy a orgány státní správy a územní samosprávy a na poradenství ve věcech daňových a finančních.

Advokátní kancelář DBK Partners se při výkonu poskytování právních služeb důsledně řídí všemi povinnostmi, jež vyplývají ze stavovských předpisů vztahujících se k výkonu povolání advokáta v České republice, které jsou vydány Českou advokátní komorou, jakož i Etickými pravidly, které jsou pro členské komory přijaty v rámci Evropské unie jako Kodex chování advokátů Evropských společenství.

Klientům je nabízen osobní a bezprostřední přístup advokáta s důrazem na individuální požadavky klienta a potřeby každého případu. Vždy je kladen důraz na dobrou informovanost klienta o průběhu jeho věci a na zpětnou vazbu mezi klientem a advokátem.

Poskytujeme:

  • komplexní právní služby 
  • pravidelné sledování podnikatelské legislativy 
  • orientace v právním prostředí 
  • zprostředkování právních služeb v zahraničí

 

Informace pro spotřebitele:

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebilteského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takého sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká advokátní komora (www.cak.cz).