závazkové právo

Součástí služeb poskytovaných našim klientům je také příprava a revize smluv z oblasti obchodního i občanského práva týkající se podnikatelské i nepodnikatelské činnosti. Součástí procesu přípravy návrhu smlouvy je vždy důkladná analýza práv a povinností vyplývajících z daného vztahu. Na revizi smluv, kdy klienta upozorníme na možná rizika daného vztahu, navazuje právní asistence při řešení těchto rizik či již vzniklých sporných záležitostí.

Právní služby poskytované naší advokátní kanceláří v oblasti závazkového práva obsahují zejména:

  • příprava a revize smluv, 
  • důkladná analýza práv a povinností, 
  • příprava všeobecných obchodních podmínek, 
  • vypracování vzorových i individuálních smluv dle požadavků a potřeb klienta, 
  • právní asistence při řešení identifikovaných rizik a již vzniklých sporných záležitostí.