správa a řízení společností

V oblasti správy a řízení obchodních společností nabízíme našim klientům komplexní obchodněprávní a pracovněprávní poradenství. Našim klientům pomáháme nastavit efektivní systém pravidel správy a řízení společnosti tak, aby odpovídal potřebám dané společnosti nebo skupiny podniků a zároveň aby byl v souladu s nejnovějšími evropskými trendy a standardy.

Právní služby poskytované naší advokátní kanceláří v oblasti správy a řízení společnosti zahrnují zejména:

  • nastavení optimální organizační struktury a vnitřních principů fungování, 
  • nastavení odměňování statutárních orgánů a zaměstnanců obchodních společností, 
  • příprava manažerských a pracovní smluv, smluv o výkonu funkce, poradenství v oblasti souběhu výkonu funkcí, 
  • právní poradenství při nastavování všeobecných vnitřních předpisů a metodik, 
  • konzultace v souvislosti s optimálním nastavením pravomocí a působností orgánů obchodních společností, 
  • právní poradenství v souvislosti s organizací a průběhem zasedání a rozhodování statutárních a dozorčích orgánů, valných hromad a jiných orgánů obchodních společností,
  • pracovněprávní poradenství.