sponzoring

Advokátní kancelář DBK Partners se věnuje charitativním a společenským aktivitám, které podporují sociálně znevýhodněné osoby, zejména pak děti a mladistvé.

Každoročně přispíváme nemalými finančními prostředky na vybrané projekty. Ve své sponzorské politice vyznáváme tradiční hodnoty a ctíme profesionální přístup. Zajímáme se o projekty kladně vnímané širokou veřejností, projekty kvalitní, které investují do vzdělání a zabezpečení budoucnosti.

Pomáháme lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní, sociální a rodinný stav nemohou bez pomoci druhých o sebe postarat.

Podporujeme tyto projekty:

Nezisková organizace DEJME DĚTEM ŠANCI

Spolupracujeme s neziskovou organizací DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., která poskytuje komplexní pomoc dětem a mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech. Cílem této organizace je usnadnit dětem z dětských domovů úspěšné začlenění do společnosti po opuštění dětského domova.

Naše kancelář finančně podporuje Stipendijní program organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., v rámci projektu „Pomoz mi do života…“

Prohlédněte si Výroční zprávu organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. za rok 2014 v elektronické podobě.

Komunitní centrum motýlek

"Největší překážkou integrace lidí s postižením nejsou schody a obruby chodníku. Nejhorší zábrany jsou v našich myslích a jmenují se předsudky, netolerance, nepochopení…“

Sdružení vzniklo především proto, aby pomáhalo dětem s postižením a jejich rodinám. Naše kancelář se rozhodla finančně podpořit činnost Sdružení na pomoc dětem s handicapy Komunitního centra Motýlek.

V rámci golfového turnaje D&D Trophy 2012, který se konal dne 4.8.2012 na golfovém hřišti Golf Resort Karlštejn JUDr. Ondřej David předal rodičům handicapované Nikolky, která byla vybrána z Komunitního centra Motýlek šek k zakoupení zdravotní pomůcky.