Soudy a rozhodčí soudy v ČR

Soudy

 • Oficiální server českého soudnictví
 • Nejvyšší soud
 • Nejvyšší správní soud
 • Ústavní soud
http://www.justice.cz
http://www.nsoud.cz
http://www.nssoud.cz/pravni.php
http://www.concourt.cz

Rejstříkové soudy

 • Městský soud v Praze
 • Krajský soud v Českých Budějovicích
 • Krajský soud v Plzni
 • Krajský soud v Ústí nad Labem
 • Krajský soud v Hradci Králové
 • Krajský soud v Brně
 • Krajský soud v Ostravě
http://portal.justice.cz/soud/..
http://portal.justice.cz/soud/..
http://portal.justice.cz/soud/..
http://portal.justice.cz/soud/..
http://portal.justice.cz/soud/..
http://portal.justice.cz/soud/..
http://portal.justice.cz/soud/..

Rozhodčí soudy

 • Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
 • Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno
 • Burzovní rozhodčí soud
http://www.arbcourt.cz

http://www.rozhodcisoud.cz
http://ftp.pse.cz/Info.bas/