soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Významnou agendou naší advokátní kanceláře je zastupování klientů v soudních či jiných řízeních. Máme rozsáhlé zkušenosti v řízeních před obecnými soudy i v rozhodčích řízeních. Při převzetí věci zhodnotíme postavení klienta ve sporu a možnou úspěšnost a upozorníme klienta na související rizika. V případě zájmu klienta vedeme jednání s protistranou s cílem dosáhnout smírného vyřešení věci. V situaci, kdy tento postup není možný, zajišťujeme pro klienta kompletní vedení sporu, včetně účasti u soudních jednání.

V oblasti soudních sporů, rozhodčích a jiných řízení poskytujeme našim klientům komplexní agendu zahrnující zejména následující služby:

  • analýza podkladů a zásadních právních otázek, 
  • případné jednání s protistranou, 
  • příprava všech potřebných písemných dokumentů, 
  • plánování vedení sporu a procesní taktiky, 
  • zastupování před rozhodčími či soudními orgány, 
  • zpracování návrhů na vydání předběžných opatření v odůvodněných případech, 
  • zajištění výkonu rozhodnutí/exekuce.