4.7.2014

Na konci dubna se ve spolupráci s EPRAVO.CZ, a.s. a naší advokátní kanceláří DBK PARTNERS uskutečnil odborný seminář na téma „Lucemburský SICAV a SICAV v České republice“.

Školení vedl Christophe Bécue, řídící partner investiční společnosti Eastspring Investments (Prudential PLC Group) se sídlem v Lucembursku, který je zodpovědný za oblast řízení, compliance a risk management. Více o semináři v odkazu.

30.5.2013

DBK PARTNERS advokátní kancelář si Vás dovoluje pozvat na seminář „ Nový občanský zákoník“, který se bude konat dne 20. 6. 2013 od 9.00 do 15.00 hod ve školících prostorách DBK Partners advokátní kanceláře.

Seminář je primárně určen klientům a obchodním partnerům DBK PARTNERS advokátní kanceláře.  V případě volných míst je dostupná účast i nefiremním klientům.

Účastnický poplatek činí 1.500,- Kč + DPH.

Svou účast potvrďte do 6. 6. 2013 na e-mail: pekna@dbkp.cz

30.5.2013

DBK PARTNERS advokátní kancelář ve spolupráci s Ing. Martinem Hanzlíkem, LL.M., generálním zmocněncem pro finanční nástroje a poradcem předsedy vlády pro oblast finančních trhů a Ing. Ondřejem Horákem, obchodním a marketingovým ředitelem AMISTA investiční společnosti, a.s. pořádá dne 13. 6. 2013 od 9.00 do 15.00 hod. seminář z oblasti kolektivního investování, který se bude týkat nové právní úpravy zákona o investičních společnostech.

9.5.2013

V minulém roce nabyl platnosti tolik diskutovaný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“). Jde o kodex, kterým by měl být nahradit nejen stávající občanský zákoník, ale i zákon o rodině a částečně obchodní zákoník, když úprava obchodních korporací je obsažena v samostatném zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

12.9.2012

V rámci semináře uspořádaného asociací obranného a bezpečnostního průmyslu v ČR přednášeli JUDr. Vladimíra Knoblochová DiS. a JUDr. Ondřej Vislocký na téma uzavírání smluv praxi.