Rejstříky a registry

Rejstříky

 • Obchodní rejstřík ČR
 • Obchodní rejstříky v Evropě
 • Živnostenský rejstřík ČR
 • Registr ekonomických subjektů (ČSÚ)
 • Katastr nemovitostí
 • Insolvenční rejstřík
 • Evidence úpadců
 • Evidence znalců a tlumočníků
 • Evidence znaleckých ústavů
http://www.justice.cz/..
http://www.company-registers.info/cz/
http://www.rzp.cz/
http://www.czso.cz/csu/..
http://www.cuzk.cz
https://isir.justice.cz/..
http://www.justice.cz/..
http://datalot.justice.cz/..
http://datalot.justice.cz/..

Užitečné odkazy

 • Portál státní správy
 • Portál veřejné správy
 • Administrativní registr ekonomických subjektů
 • Ověřování adres v registru UIR
http://www.statnisprava.cz
http://portal.gov.cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz

http://forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html