profil společnosti

DBK PARTNERS, advokátní kancelář, je významnou českou advokátní kanceláří poskytující komplexní právní služby. Náš tým tvoří zkušení právníci různého zaměření a odborných specializací.

Při poskytování právních služeb klientům spolupracujeme s celou řadou externích odborníků, od spolupracujících advokátů - specialistů, po soudní znalce, auditory, daňové poradce či překladatele.

Vzhledem k tomu, že požadované právní služby vyžadují rovněž znalost jiného práva než českého, spolupracujeme dlouhodobě se zahraničními advokátními kancelářemi v různých státech, zejména v Evropě.

Našim klientům tak poskytujeme komplexní právní služby ve všech oblastech práva, včetně řešení případů s mezinárodním prvkem.

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

  • právo obchodních společností,
  • přeměny obchodních společností, transakční poradenství
  • akvizice, 
  • daňové právo, 
  • správa a řízení společnosti, 
  • závazkové právo, 
  • veřejné zakázky, 
  • soudní spory, rozhodčí a jiná řízení.