přeměny obchodních společností, akvizice

V oblasti přeměn obchodních společností poskytujeme našim klientům komplexní právní pomoc při realizaci zvolené formy přeměny. Přeměny vyžadují nejen služby právní, ale i služby účetní, znalecké či daňové. Naše advokátní kancelář dlouhodobě spolupracuje se soudními znalci, daňovými a účetními poradci, což nám umožňuje nabídnout klientům komfort komplexního řešení pro zvolenou transakci.

Služby poskytované v souvislosti s přeměnami obchodních společností a akvizicemi zahrnují zejména:

  • detailní přípravu struktury transakce, 
  • službu právního zástupce v souvislosti s regionálními akvizicemi, 
  • provedení právního auditu (due diligence), 
  • sjednání daňové a účetní due diligence u spolupracujících daňových a účetních poradců, 
  • přípravu a projednání transakční dokumentace, 
  • sestavení projektu přeměny, 
  • kontrolu dodržování relevantních právních předpisů, 
  • poradenství po realizaci transakce