ostatní oblasti práva

Našim klientům poskytujeme komplexní právní služby i v následujících právních oblastech.

SPRÁVNÍ PRÁVO
Při realizaci obchodních transakcí nelze opomínat ani povinnost vyplývající z předpisů o ochraně hospodářské soutěže. Všechny obchodní transakce tedy vždy posuzujeme i z hlediska předpisů o ochraně hospodářské soutěže. Naše klienty rovněž zastupujeme v řízeních vedených před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

PRÁVO NEMOVITOSTÍ
Komplexní právní služby poskytujeme ve všech aspektech týkajících se nemovitostí. Zejména pak našim klientům poskytujeme právní poradenství v oblasti výstavby a akvizic nebytových i obytných prostor. Tyto služby zahrnují prověření právního stavu nemovitostí, strukturaci nemovitostních projektů, včetně daňových aspektů. Dále také poskytujeme právní servis v oblasti smluvních vztahů ve výstavbě, převodu nemovitostí, zřizování zástavních či jiných právních břemen k nemovitostem či vkladů nemovitostí do majetku obchodních společností.

PRÁVO KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Naše advokátní kancelář se specializuje i na oblast práva kolektivního investování. Svým klientům poskytujeme právní pomoc při založení investičního fondu či investiční společnosti, přičemž spolupracujeme v oblasti kolektivního investování s významnou investiční společností.

PRACOVNÍ PRÁVO
V oblasti pracovního práva poskytujeme komplexní právní poradenství, zejména pak v oblastech manažerských a pracovních smluv, či jiných pracovněprávních dokumentech upravujících vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Pro naše klienty dále vypracováváme právní audity a prověrky v oblasti pracovního práva. Zaměstnavatelům také nabízíme přípravu pracovních řádů, interních směrnic, jakož i komplexní systémy odměňování. Našim klientům nabízíme právní servis i pro pracovněprávní záležitosti s mezinárodním charakterem.