obchodní právo a právo obchodních společností

Obchodní právo a právo obchodních společností patří mezi jednu z nejvýznamnějších právních oblastí, ve které poskytuje naše advokátní kancelář své právní služby. Našimi významnými klienty jsou především obchodní společnosti podnikající v různých oborech činnosti.

Naše advokátní kancelář poskytuje jak právní služby v oblasti vedení korporátní agendy společnosti, tak i při realizaci obchodních transakcí (zpracování obchodních smluv, zpracování potřebných právních stanovisek, konzultace při realizaci transakcí mezi spřízněnými osobami apod.).

Při přípravě jednotlivých obchodních transakcí zohledňujeme i možné daňové dopady tak, aby poskytnuté právní služby byly komplexní a pro klienta výhodné.

Právní služby poskytované naší advokátní kanceláří v oblasti obchodního práva zahrnují zejména:

  • zakládání nových společností a vedení korporátní agendy obchodních společností (konání valných hromad, změny v orgánech společností, zajištění realizace zvýšení/snížení základního kapitálu obchodních společností apod.), 
  • poradenství při realizaci transakcí mezi spřízněnými osobami, 
  • zpracování obchodních smluv dle potřeb a požadavků klienta, včetně návrhů řešení vhodného zajištění závazků, jednání s protistranou o podmínkách a obsahu smluvní dokumentace, 
  • vypracování právních stanovisek.