daňové právo

V oblasti daňového práva poskytujeme právní služby v celé řadě daňových otázek týkajících se lokálního i mezinárodního zdanění. Našim klientům poskytujeme komplexní právní a daňové poradenství týkající se například strukturování počátečních zahraničních investic, financování mezinárodního provozu, přeshraničních transakcí nebo obchodní restrukturalizace. Našim klientům také poskytujeme kompletní služby spojené s řešením daňových sporů.

V oblasti nepřímých daní se specializujeme na daň z přidané hodnoty. Pro naše klienty posuzujeme transakce z pohledu DPH a navrhujeme vhodné postupy pro optimalizaci daňové zátěže.

Služby poskytované v oblasti daňového práva zahrnují zejména:

  • daňové aspekty fúzí a akvizic, 
  • mezinárodní zdanění a navrhování vhodných daňových struktur, 
  • investiční pobídky a fondy EU, 
  • řešení daňových sporů a jednání s finančními úřady a soudy, 
  • posuzování transakcí z pohledu DPH a navrhování vhodných postupů