Mgr. Martin Vojtíšek, LL.M.

Advokátní koncipient

Vzdělání:  Fakulta právnická Masarykovy univerzity v Brně (abs. 2015),  Law School, The Univesity of Melbourne (abs. 2017).

Advokátním koncipientem od roku 2017

Zaměření: obchodní právo, občanské právo, správní právo, daňové právo