JUDr. Ondřej David, Ph.D.

Managing partner, Advokát

IČO: 493 91 364, se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, 148 00, zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 09288

Vzdělání: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (abs. 1999). V letech 1996 - 2001 pracoval v advokátní kanceláři Aldebert, Heiss & Kollegen v Německu.

Zaměření: obchodní právo, správní právo, daňové právo

JUDr. Anita Davidová

Partner, Advokát

IČO: 66256801, se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, 148 00, zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 09990

Vzdělání: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (abs. 2000, rigorózní zkouška 2001)

Advokátem od roku 2004

Zaměření: obchodní právo, správní právo, občanské právo

Mgr. Petr Burzanovský

Partner, Advokát

IČO: 71456856, se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, 148 00, zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 10992

Vzdělání: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (abs. 2002)

Advokátem od roku 2006

Zaměření: obchodní právo, občanské právo, nemovitosti, insolvenční řízení

JUDr. Vladimíra Knoblochová, DiS.

Partner, Advokát

IČO: 71468561, se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, 148 00, zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 12172

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 2003, rigorózní zkouška 2004), Vyšší odborná škola Bankovní akademie v Praze (abs. 2001), půlroční studium ve Velké Británii.

Advokátem od roku 2008

Zaměření: obchodní právo, přeměny obchodní společností, pracovní a občanské právo

JUDr. Ondřej Vislocký

Partner, Spolupracující advokát

IČO: 1659472, se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, 148 00, zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 15016

Vzdělání: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (abs. 2006, rigorózní zkouška 2007)

Advokátem od roku 2013

Zaměření: obchodní právo, občanské právo, mezinárodní právo soukromé

Mgr. Ing. Michal Bureš

Spolupracující advokát

IČO: 71456651, se sídlem Nová 244, Lenešice, 439 23, zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 11172

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 2002)

Advokátem od roku 2006

Zaměření: obchodní právo, správní právo, veřejné zakázky

Mgr. Michaela Prunner (roz. Felegy)

Spolupracující advokát

IČO: 04437446, se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, 148 00, záspis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 16487

Vzdělání: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (abs. 2010)

Advokátem od roku 2015

Zaměření: obchodní právo, občanské právo, insolvenční právo

JUDr. Daniel Milota

Spolupracující advokát

IČO: 02161044, zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 15204

Vzdělání: Fakulta právnická Univerzity Palackého v Olomouci (abs. 2009, rigorózní zkouška 2013), Law School, International University Audentes, Tallinn, Estonsko (Erasmus program abs. 2009)

Advokátem od roku 2013 

Zaměření: obchodní právo, občanské právo, veřejné zakázky

Mgr. Lucie Bohumínská (roz. Ticháčková)

Spolupracující advokát

IČO: 03435920, se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, 148 00, zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 15905

Vzdělání: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (abs. 2002)

Advokátem od roku 2014 

Zaměření: obchodní právo, pracovní právo, občanské právo

JUDr. Martin Kareš

Spolupracující advokát

IČO: 03430596, se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, 148 00, zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 15849

Vzdělání: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (abs. 2009, rigorózní zkouška na Právnické fakultě UK 2013)

Advokátem od roku 2014

Zaměření: občanské právo, nemovitosti, obchodní právo, kolektivní investování

Mgr. Přemysl Drvota

Spolupracující advokát

IČO: 66460476, se sídlem Jugoslávských partyzánů 30, 160 00 Praha 6, zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 10666

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 2000)

Advokátem od roku 2005

Zaměření: obchodní právo, občanské právo, nemovitosti

 

Mgr. Tereza Procházková

Spolupracující advokát

IČO: 07050127, se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, 148 00, zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 18186

Vzdělání: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni (abs. 2010)

Advokátem od roku 2018

Zaměření: občanské právo, rodinné právo, trestní právo